Taller 9s
Arquitectes

Equip de professionals compromesos amb l’arquitectura, motivats per fer encaixar els irrenunciables valors estètics de l’espai arquitectònic amb la imprescindible satisfacció de les necessitats dels usuaris i l’atenció a les demandes d’una societat canviant. I que entenem el fet arquitectònic més enllà de la simple construcció d’edificis, per a també implicar-nos en la recerca, en la divulgació d’uns valors socials, ambientals… que busquen millorar les nostres ciutats, recuperar el territori… En definitiva, qualificar el nostre espai de vida. 

Oriol Cusidó i Garí

Arquitecte

Arquitecte des de l’any 2000 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Postgraduat en ‘Medi Ambient urbà i sostenibilitat’ i ‘Ciutat i territori sostenible’. Doctorant en Teoria i Història de l’Arquitectura.

Irene Marzo Llovet

Arquitecte

Arquitecte des de l’any 2001 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Diploma de Tècnic Urbanista per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya), la UPC i la UPF (Màster d’Estudis Territorials i Urbanístics).

Equip

 

Arquitectura
Carla Compte
Núria Serrano
Catarina Marques
Jordi Tomasa
Brisa Martínez
David Casanovas
Carles Sala

Càlcul estructures
Bernuz-Fernández arquitectes S.L.P.
Carmela Torró, arquitecte
Núria Rello, arquitecte

Instal.lacions
Mafo enginyeria
Consulting Oficina Tècnica Lluís J. Duart 
Ros & Crespo Eng. Consultors, S.L.P.
Portell – Brunés enginyers, S.L.

Arquitectes tècnics
Miquel Milian
Ana Bono
Josep Molero
Frederic Cusidó
GPCAT

 

 

Estudis geotècnics
Centro Catalán Geotécnia, S.L.

Estudis acústics
Audioscan, S.L.

Estudis medioambientals
Aiguasol

Imatges virtuals
​vimworks
Black Box
sbda

Maquetes
Miquel Lluch
Fabian Asunción

Fotografia
Adrià Goula Sardà

Web
Grafik (disseny gràfic)
Jordi Espuny (programació)