Ampliació de la biblioteca d'Olesa de Montserrat

Concursos
Olesa de Montserrat, 2021
Encàrrec:  Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  1.890 m2
Fase:  concurs restringit / 2on premi
Imatges:  vimworks

L'ampliació es planteja soterrada per tal de generar el màxim d’espai públic de qualitat vinculat al nou centre cultural, ara inexistent, per a activitats culturals a l'aire lliure, i que permeti posar en valor el patrimoni que el delimita. Amb una
nova façana representativa i un nou accés, es reforça el paper de l'equipament com a connector urbà entre el nou jardí i els carrers propers, a través del seu vestíbul.
La nova façana se sobreposa a l'edifici actual per configurar un atri de doble pell que el dilata, difuminant el límit entre dins i fora, i afavorint la reactivació i millora de l'existent. L'atri, amb un únic gest, esdevé connector funcional, potenciador visual, una eina generadora de confort, un element de representativitat urbana i un optimitzador energètic funcionant a mode d'hivernacle a l'hivern i d'umbracle a l'estiu.

Biblioteca Olesa Montserrat
Xarxa biblioteques
Biblioteca Diputació de Barcelona
Espai públic
Biblioteca i espai públic
Olesa de Montserrat
Biblioteca Diputació de Barcelona