Biblioteca d'Argentona

Espais construïts
Argentona, 2020-
Encàrrec:  Ajuntament d'Argentona
Superfície d’actuació:  2.060 m2
Fase:  projecte bàsic
Co-autor:  Sumo arquitectes
Imatges:  graph

El  nou edifici s'insereix en un buit existent en ple casc antic de la vila, un indret sensible des d'un punt de vista urbà i patrimonial. L'edifici s'estructura d'acord amb el ritme de la trama històrica de les cases de cos i la seva volumetria s'adapta a les mitgeres existents, tot reconeixent i prolongant els buits urbans i generant un nou eix urbà que segueix la traça d'una antiga mina,  on s'hi situen els accessos. Una façana de doble pell es modula també d'acord amb el ritme urbà preexistent, i dialoga per mitjà del material ceràmic i els tons terrosos amb les edificacions veïnes i amb la propera casa Puig i Cadafalch. Un nou pati a ponent esdevé un jardí bioclimàtic  que prolonga visualment  la biblioteca i la dota de ventilació natural i  bona il.luminació.

Premis: 
1er premi concurs restringit
Biblioteca Argentona
Xarxa biblioteques
Diputació Barcelona