Biblioteca de Sant Gervasi

Concursos
Barcelona, 2016
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  2.060 m2
Fase:  concurs obert
Imatges:  vimworks

Rehabilitació de la finca Muñoz Ramonet, al carrer Muntaner de Barcelona, per ubicar-hi la biblioteca de St. Gervasi - Galvany. 

El nou equipament se situa totalment soterrat respecte la cota del jardí,  ocupant 2 plantes sota la seva rasant i deixant la torre existent com a únic volum exterior. La gran aposta del projecte és obrir parcialment la bassa (estany) existent per a generar un gran pati central que permeti entrar llum i aire al cor de la biblioteca,

L’entrada a l’equipament es fa des del jardí, per la porta històrica del carrer Avenir, ja que ha estat sempre la manera natural d’entrar. Aquesta decisió permet evitar l'accés des d’una vorera estreta i impresonal,  i en canvi disposar d’un espai més ampli i qualificat a l’interior de la parcel.la que també facilitarà l'accés a la sala polivalent fora d'hores, convertint-se en un espai exterior complementari per a possibles activitats.

Biblioteca St. Gervasi-Galvany
Finca Muñoz Ramonet
Biblioteca Moñoz Ramonet