Biblioteca de Singuerlin

Espais reciclats
Santa Coloma de Gramenet, 2005-2010
Encàrrec:  Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet, Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  2.350 m2
Fase:  inauguració maig 2010
Imatges:  Adrià Goula

Intervenció integral en la planta superior d'un antic mercat en desús, reconvertint-la en un nou pol cultural (biblioteca, bar i cinema).

Transformació del volum massiu, tancat, de geometria confusa i dubtós valor arquitectònic, en un nou edifici de clara vocació pública, un espai obert i amb la representitivitat pròpia d'un equipament actual. A partir de l'obligada resposta als condicionants del lloc (estructura preexistent, servituds d'instal.lacions, alçada escassa...) es concep un edifici lleuger, sense façanes, un interior sense parets; simplement una part d'espai públic convenientment aixoplugat, climatitzat i equipat.

S'aprofiten les preexistències per optimitzar recursos i minimitzar els enderrocs. A partir d'operacions d'acupuntura puntuals en la massa existent es dota el nou espai de llum, aire, relacions visuals... L'espai resultant, diàfan, es defineix únicament pel pla continu de coberta (que es retalla per deixar entrar la llum), per tres volums metàl.lics de colors vius (que concentren els espais servidors) i una pell perimetral de malla d'acer inoxidable que limita i qualifica l'espai, enriqueix el diàleg interior-exterior i en regula els fluxes energètics i lumínics.

Premis: 
projecte seleccionat en la 1a mostra d’arquitectura de Barcelona
1er premi concurs obert
Biblioteca de Singuerlin a Sta. Coloma de Gramenet
Antic mercat de Singuerlin
Biblioteca de Singuerlin a Sta. Coloma de Gramenet
Biblioteca de Singuerlin a Sta. Coloma de Gramenet
Sala de cinema i bar de la biblioteca
Bar i sala suport biblioteca
Àrea d´accés biblioteca, mostrador préstec
Pati interior lectura biblioteca
Pati interior biblioteca i sala lectura àrea adults
Zona de revistes biblioteca a l´area d´adults
Àrea infantil de la biblioteca
Pati perimetral amb vegetació mediterrania
Sala polivalent i de cinema