Biblioteca del Gòtic

Espais reciclats
Barcelona, 2006-2007
Encàrrec:  Foment de Ciutat Vella
Superfície d’actuació:  1.042 m2
Fase:  projecte executiu
Imatges:  black box

Rehabilitació de l’edifici situat a la placeta del Pi, a Barcelona, per a nova biblioteca del barri Gòtic. S’enderroca part de l’edificació preexistent per tal d’alliberar la torre gòtica de les tensions actuals i obrir un pati al seu peu. Es construeix un cos nou, d’estructura i pell metàl.lica, que dialoga amb la crugia que es manté.

Premis: 
1er premi concurs obert
torre esglèsia del pi
placeta pi 2 barcelona
rehabilitació i ampliació
xarxa biblioteques diputació de barcelona
biblioteca gòtic