Biblioteca del Gòtic

Espais reciclats
Barcelona, 2006-2007
Encàrrec:  Foment de Ciutat Vella
Superfície d’actuació:  1.042 m2
Fase:  projecte executiu
Imatges:  black box

Nova biblioteca del barri Gòtic en la finca situada en la placeta del Pi 2 de Barcelona.

S'enderroca part de l'edificació preexistent per tal d'alliberar la torre de les tensions actuals i es construeix un cos nou, d'estructura i pell metàl.lica, que dialoga amb la crugia que es manté, deixant un pati a nord-oest, al peu de la torre gòtica.

El nou cos, d'estructura i pell metàl.lica, forrat de llibreries per l'interior, gesticula i es desmaterialitza al trobar la torre, convertint el buit comú en un espai compartit i fent que la veritable façana de tancament de la caixa siguin els carreus del campanar gòtic. Entre nou i vell, una 'escletxa' de llum i aire, permet relacionar visualment tots els pisos de l'equipament i potenciar el diàleg entre interior i espai urbà pròxim

Premis: 
1er premi concurs obert
torre esglèsia del pi
placeta pi 2 barcelona
rehabilitació i ampliació
xarxa biblioteques diputació de barcelona
biblioteca gòtic