Biblioteca municipal de Montmeló

Espais reciclats
Montmeló, 2015
Encàrrec:  Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  1.388 m2
Fase:  avantprojecte
Imatges:  vimworks

El projecte parteix de la voluntat d'otorgar a l'edifici històric de l'antic escorxador, insuficient per a resoldre el programa complet, el rol principal dins del nou conjunt edificat, i convertir-lo en la porta del nou equipament. Es proposa un doble accés per a respondre tant als fluxes des de llevant, el camí natural des del centre de la vila, com des de ponent, prop del centre cultural de La Torreta i del nou institut.

La posició de l'edifici existent permet entendre'l com un porxo que aixopluga part del nou eix peatonal sobre el que se situa, dotant-lo de contingut i implicant-lo als nous usos que s'hi arreceren. L'edifici es posiciona de manera central en el nou pati, fent de ròtula-cancell del nou equipament, organitzant els accesos exteriors i els interiors vers les àrees principals de programa. L'edifici històric i la resta del conjunt edificat s'organitzen al voltant d'un pati, un pati que esdevé un espai tancable i apropiable per ús de la biblioteca.

L'equipament es planteja amb un perímetre tancat, com a resposta a un entorn hostil i confús, i s'obre cap als patis interiors per tal de dotar-se de llum, visuals i ventilació controlades. El conjunt edificat esdevé una part del verd del futur parc urbà i es formalitza com un pla verd que amoroseix l'impacte del nou edifici i que resol la transició de la ciutat cap al paisatge proper i el riu.

 

Premis: 
1er premi concurs restringit
biblioteca municipal de Montmeló
Antic escorxador
xarxa biblioteques diputació barcelona
rehabilitació antic escorxador
sala lectura biblioteca
espai revistes
pati interior biblioteca