Biblioteca a Sant Pol

Concursos
Sant Pol de Mar, 2007
Encàrrec:  Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  900 m2
Fase:  concurs obert / 2on premi

El concurs planteja la ubicació de la nova biblioteca municipal a les antigues escoles de Mas i Morell (1910). 

Es proposa rehabilitar l’edifici existent, completant-lo amb un espai soterrat sota l’actual pati i construint un nou cos annex. La intervenció es formalitza com una catifa que cobreix el soterrani i que es plega per a generar el cos annex, un espai acotat, un element lleuger, sense volum, que no competeix amb l’edificació modernista.

rehabilitació antigues escoles st. pol
 concurs biblioteca
xarxa biblioteques diputació barcelona
antigues escoles st. pol de mar