Biblioteca a Sant Vicenç dels Horts

Concursos
St. Vicenç dels Horts, 2003
Encàrrec:  Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  2.052 m2
Fase:  concurs obert
Co-autor:  Agustí Mateos

Proposta per a la construcció de la nova biblioteca municipal a l’emplaçament de l’antic mercat. 

Es proposa mantenir les façanes, protagonistes i referents de la memòria històrica de l’indret, respectant les actuals portes com a entrades al nou equipament. La nova biblioteca es concep com un volum exempt, que com una  gran llanterna,  completa i qualifica l’entorn urbà pròxim.

concurs biblioteca st. vicenç dels horts