Casal entitats Bòbila de la Teixonera

Concursos
Barcelona, 2019
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  1.545 m2
Fase:  concurs restringit
Co-autor:  Comas-Pont arquitectes
Imatges:  vimworks

Rehabilitació de la Bòbila de la Teixonera per acollir un nou casal d'entitats.

S’aposta per mantenir la volumetria actual, que es readapta amb petites operacions, com l’ampliació del lluernari lineal en coberta per millorar la qualitat lumínica dels espais interiors i utilitzar-lo com exutori de ventilació. Es reforça la dualitat existent entre un basament més tancat i massiu i una planta alta d’aparença més ‘lleugera’ tant característica en aquesta tipologia de forns. Aquesta dualitat es reconeix tant per fora com per dins. Sense modificar l’aparença externa i els espais de voltes interiors, el projecte proposa buidar a nivell de basament  els espais de terra confinats entre murs per així crear espais de circulació i connexió entre ambdues plantes, aconseguint la millor ventilació i il.luminació.  En la planta superior, que es reconstrueix integralment, es planteja una solució de pell ceràmic a base de maó calat fent gelosia, emfatitzant també elements preexistents, que sense modificar el volum, permeten acotar un espai interior qualificat.  

A les façanes laterals es generen uns espais galeria-hivernacles annexes per tal de millorar el comportament energètic de l’edifici. Es tracta d’uns elements vidriats, d’estructura lleugera, que no modifiquen la volumetria ‘massiva’ de la planta superior i per tant, sense distorsionar els valors patrimonials de l’edifici,  milloren el seu funcionament energètic. Amb l’objectiu de convertir un patrimoni històric en un edifici del segle XXI. En la planta superior s’aposta per deixar un gran espai diàfan, que s’acondicionarà passivament amb solucions bioclimàtiques, un espai polivalent compartimentable i adaptable a diferents activitats i formats.

Casal entitats Bobila Teixonera
Rehabilitació Bobila Teixonera