Castell de Montjuic

Concursos
Barcelona, 2014
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  109.806 m2
Fase:  concurs obert / 2on premi
Co-autor:  Jordi Portal, Marc Manzano i Ramon Calonge

Concurs per a la redacció del estudis previs per la definició dels critèris arquitectònics d'intervenció en els diferents àmbits, espais i recintes del Castell de Montjuïc. I per a la realització dels  diferents projectes que s'hi realitzin, tant en els espais oberts com pel que fa a la restauració dels espais edificats del primer recinte del Castell.

Castell de Montjuic