Centre cultural a Can Font

Espais reciclats
Les Franqueses del Vallès, 2005-2007
Encàrrec:  Ajuntament de Les Franqueses, Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  746 m2
Fase:  inauguració febrer 2007
Imatges:  Adrià Goula

Rehabilitació de l'antiga Masia de Can Font per tal de dotar al municipi de Les Franqueses del Vallès de nous espais per a la realització d'activitats culturals i de lleure, preservant i revaloritzant el seu patrimoni històric.

Premis: 
1er premi concurs obert
Centre cultural Can Font
Masia Can Font, Les Franqueses
Centre cultural Can Font
Masia rehabilitada
Masia rehabilitada
Accés a la masia
Taller centre cultural
Aula centre cultural
Sala polivalent centre cultural