Centre cultural a Can Font

Espais reciclats
Les Franqueses del Vallès, 2005-2007
Encàrrec:  Ajuntament de Les Franqueses, Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  746 m2
Fase:  inauguració febrer 2007
Imatges:  Adrià Goula

Rehabilitació d'una Masia, tipologia tradicional testimoni de la història rural del municipi, per a reconvertir-la en un centre cultural. Un programa d'aules de noves tecnologies en planta baixa, uns tallers d'arts en la primera i una aula polivalent en la superior es diposen ordenadament d'acord amb l'estructura tradicional de l'edifici.

La Masia, abans aïllada, va quedar encotillada entre edificacions després de l'execució de la nova ordenació. La façana històrica a sud esdevenia secundària i calia dotar la façana est, ara principal, d'un nou caràcter. Per altra banda, calia replantejar l'accés d'acord amb la nova ordenació. I en aquest sentit es dissenya un porxo que fita la nova entrada i gravita vers l'antiga era per no perdre la porta històrica com accés ni la centralitat de la tipologia.

Es busca equilibrar la nova intervenció amb el respecte al cos tradicional. El volum històric, estucat, es manté inalterat, mentre s'hi superposa una pell de lames de fusta, lleugera, que permet amagar i protegir les noves obertures, i que expressa aquesta realitat dual entre història i contemporaneïtat. A l'interior es conserva l'estructura i es reforcen els forjats per a conservar la imatge tradicional de bigues de fusta i revoltons ceràmics. Els nous elements, com ara els mobles-instal.lacions, es plantegen també com a elements superposats. Per altra banda, se substitueix la coberta, molt malmesa, per una nova estructura de fusta, tot conservant la imatge original. I es manté l'ús de la galeria existent com a espai intemig interior-exterior de control climàtic.

Premis: 
1er premi concurs obert
Centre cultural Can Font
Masia Can Font, Les Franqueses
Centre cultural Can Font
Masia rehabilitada
Masia rehabilitada
Accés a la masia
Taller centre cultural
Aula centre cultural
Sala polivalent centre cultural