Centre cultural a les antigues escoles

Espais reciclats
Sant Sadurní d’Anoia, 2011- 2020
Encàrrec:  Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Superfície d’actuació:  2.325 m2
Fase:  inaguració novembre 2020
Imatges:  Adrià Goula

Ubicació de la biblioteca i l’arxiu municipals a l’edifci de les antigues escoles modernistes del poble, construïdes a inicis del segle  XX.

S’amplia l’edifici actual amb un cos soterrat que prolonga el seu sòcol i un volum exempt que s’hi recolza sense interferir amb l’edifici històric. La posició dels dos cossos permet mantenir el pati central com espai articulador del conjunt, un espai acotat que permetrà acollir activitats controlades a l'aire lliure. 

Mentre es restaura de manera integral l'edifici històric, els cossos nous es formalitzen amb un llenguatge contemporani a partir del diàleg amb l'existent a nivell de tons, ritmes i sistematització compositiva.

Premis: 
projecte seleccionat XV BEAU
projecte finalista premis Catalunya construcció 2019
finalista premis FAD 2019
1er premi concurs negociat
Biblioteca i arxiu municipal a les antigues escoles
Edifici de les Antigues Escoles, Plaça Homenatge a la Vellesa
Rehabilitació edifici de les Antigues Escoles, Plaça Homenatge a la Vellesa
Rehabilitació - ampliació
Pedra ulldecona, la senia, xapa perforada acer corten
Pedra ulldecona, la senia, xapa perforada acer corten
Pedra ulldecona, la senia, xapa plegada lacada
Pedra ulldecona, la senia, xapa plegada lacada
Nucli comunicacions xapa perforada acer corten
Nucli comunicacions xapa perforada acer corten
escala metal.lica
ampliació - rehabilitació edifici antigues escoles
Pati interior biblioteca
zona infantil biblioteca
zona adults, espai de revistes biblioteca
sala polivalent biblioteca
estucat de cal i revoltó ceràmic / pati
pati lectura de la biblioteca
fons general, zona adults biblioteca
taulell central biblioteca
Xarxa biblioteques Diputació de Barcelona
pati lectura de la biblioteca
Rehabilitació edifici de les Antigues Escoles, Plaça Homenatge a la Vellesa