Centre de recerca

Espais construïts
Tarragona, 2006-2011
Encàrrec:  Universitat Rovira i Virgili
Superfície d’actuació:  5.700 m2
Fase:  inauguració setembre 2011
Co-autor:  Josep Benedito i Ignacio Sánchez
Imatges:  Adrià Goula

Edifici universitari dedicat a la recerca i la investigació en Química Sostenible. L'edifici es conforma a partir de dos cossos paral.lels que acullen un programa modular de laboratoris i de despatxos associats.

La disposició del programa i dels espais d'instal.lacions, permeten que l'edifici es pugui sectoritzar en unitats de treball independents segons les necessitats de cada moment. Els dos braços s'articulen amb un cos perpendicular, més baix, que resol el programa comú d'administració, l'accés principal i la façana amb el carrer.

Les façanes exteriors dels cossos de laboratoris es formalitzen amb una potent estructura reticular de formigó vist, mentre que les façanes interiors cap al pati central, es resolen amb una façana ventilada de pell metàl.lica de plafons de xapa perforada, més lleugera, que potencia la imatge tecnològica del conjunt. El cos baix d'accés es resol amb una pell de pedra basàltica que només es retalla per a generar l'accés principal. La col.locació d'un 'brie-soleil' de vidre reflectant integrat en la reticula de formigó, permet controlar l'assolellament dels laboratoris i reduir-ne les demandes de climatització i millorar les condcions lumíniques interiors.

Premis: 
1er premi concurs obert
centre recerca i investigació quimica sostenible
URV tarragona
formigó pedra natural
edifici pinta
pati entre edificacions
passera
fusteria alumini
xapa d'acer perforada
brie-soleil
vidre
escala xapa d'acer
Universitat Rovira i Virgili
laboratori recerca