Centre d’interpretació del paper

Espais reciclats
St. Pere de Riudebitlles, 2013-
Encàrrec:  Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles, Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  496 m2
Fase:  finalització obra fase 2
Imatges:  Adrià Goula

La intervenció al molí de Cal Xerta a Sant Pere de Riudebitlles té per objectiu evitar la pèrdua definitiva d’un antic molí paperer, que es trobava en desús i en un avançat estat de ruïna, amb la intenció futura de situar-hi un centre d’interpetació del paper, una activitat tradicional de la vall del riu Bitlles.

A l'exterior el diferent tractament de les façanes explica el creixement de l'edifici al llarg de la seva història.  La part més antigaí es revesteix per fora amb un revestiment ecològic a base de calç i suro, que permet deixar vistos els murs interiors. Per contra, la part més recent de l’edifici, de mitjans del segle XX, es deixa despullada per fora per aïllar-se per dins. Una nova coberta unitària, que s’expressa exempta relliga totes les èpoques.

A  l'interior les zones recents noves, es resolen amb sostres de biguetes i revoltons que substitueixen els antics, malmesos per aluminosi, mentre que a la part antiga es respecta el bigam de fusta.  Els sostres tècnics, el nou nucli d'ascensor, les escales, els nuclis de serveis de fusta...s’hibriden amb els espais històrics i la pàtina del temps com objectes sobreposats que respecten la configurració tradicional de l’edifici i dialoguen amb la preexistència.

A la zona de tallers les  intervencions són més puntuals i específiques: una barana mínima, una nova rampa, nova il.luminació... i busquen garantir la seguretat de la visita sense malmetre l’expressió de la memòria del lloc. Els paraments es consoliden com estan, sense polir ni rascar, mostrant el pas del temps i les transformacions al llarg de la història de l’edifici fabril. La maquinària es respecta tal com es va trobar, elements que ja formen part indestriable de la pròpia definició de l’espai arquitectònic.

Una nova plaça copbreix l'antiga coberta dels tallers, espai sense resoldre, resultant d’un enderroc previ,  per a esdevenir un  mirador privilegiat sobre el riu i el paisatge productiu i final del futur recorregut museogràfic.

Premis: 
projecte guardonat a la 1a mostra d'Arquitectura Garraf - Alt Penedès
projecte seleccionat premis Catalunya construcció 2021
molí paperer riu bitlles
rehabilitació cal xerta
St. Pere de Riudebitlles
centre interpretació del paper
rehabilitació molí paperer
nova plaça
St. Pere de Riudebitlles
maquinària molí paperer
museització molí paperer
molí paperer cal xerta
restauració maquinària molí paperer
centre interpretació del paper riu bitlles
intervenció de minims
rehabilitació edifici molí paperer
accés centre interpretació
nucli ascensor i escales adaptades
box in a box
espai expositiu cal xerta
espai assecadors de paper cal xerta