Comissaria de Mossos d’Esquadra

Espais construïts
Montblanc, 2007-2008
Encàrrec:  GISA, Generalitat de Catalunya
Superfície d’actuació:  1.673 m2
Fase:  inauguració novembre 2008
Imatges:  Adrià Goula

L'edifici se sitúa en una zona de nova urbanització a les afores de la vila, en una zona límitrof entre els últims blocs residencials i un polígon industrial de naus anodines. L'edifici s'aixeca en un solar triangular que culmina la carretera de sortida de la població vers el sud, encarant-se al centre de la vila per obrir-se als fluxes d'arribada. La seva ubicació permet alliberar la part nord per obrir una plaça pública d'acollida i acotar la part sud per a crear un carrer d'ús privat, que uneixi els dos carrers adjacents i optimitzi la circulació i l'accés dels vehicles policials.

L'edifici es formalitza per mitjà de 2 cossos orientats nord-sud, que llisquen sobre un pati central, per permetre l'entrada de llum a tots els espais i resoldre els accessos en l'eix d'aquest. L'entrada pública a nord i l'accés privat a sud. En un entorn perifèric i informe, l'edifici es resol amb un llenguatge clar i comprensible. S'assumeix el blanc corporatiu per qualificar la pell exterior, confiant en els seus valors de neutralitat i 'sinceritat' i el blau per a les façanes interiors. Aquesta dualitat interior-exterior també es recull en les solucions de façana: les façanes exteriors s'expressen llises, opaques i massives i les interiors es texturitzen amb xapa miniona blava, explicant el 'tall' produït per l'explosió del volum per tal d'obrir-lo a la ciutat.

Per agilitzar el procés constructiu de l'edifici, que s'ha construït en 8 mesos, s'han utilitzat sistemes prefabricats i elements de construcció en sec: estructura metàl.lica, façanes ventilades amb plafons de resines termoendurides i planxes de xapa, divisions interiors a base de mampares modulars, cobertes flotants, etc.

Premis: 
obra seleccionada VI biennal d’arquitectura ‘Alejandro de la Sota’
1er premi concurs restringit
mossos esquadra montblanc
unitat transit montblanc
tauler compacte xapa acer
porxo fusteries alumini
tubs acer lacat
coberta flotant
pati interior
xapa miniona perforada
generalitat de catalunya
rampa aparcament