Comissaria de Mossos d’Esquadra

Espais construïts
Montblanc, 2007-2008
Encàrrec:  GISA, Generalitat de Catalunya
Superfície d’actuació:  1.673 m2
Fase:  inauguració novembre 2008
Imatges:  Adrià Goula

Construcció d'un edifici per a realitzar les funcions de Comissaria de Districte amb unitat de trànsit per als Mossos d'Esquadra. L'edifici es formalitza per mitjà de dos cossos que llisquen sobre un pati central, fent entrar llum a tots els espais. Els accessos es resolen sobre l’eix central, situant l'entrada pública a nord i la privada per a agents a sud.  

Premis: 
obra seleccionada VI biennal d’arquitectura ‘Alejandro de la Sota’
1er premi concurs restringit
mossos esquadra montblanc
unitat transit montblanc
tauler compacte xapa acer
porxo fusteries alumini
tubs acer lacat
coberta flotant
pati interior
xapa miniona perforada
generalitat de catalunya
rampa aparcament