Conjunt d'equipaments a la Sagrada Família

Concursos
Barcelona, 2019
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  2.950 m2
Fase:  concurs restringit / 3er premi
Co-autor:  Sumo arquitectes
Imatges:  graph

Reforma d’un conjunt d’equipaments municipals ubicats al barri de la Sagrada Família, Barcelona. Es resol un programa complex mantenint la màxima estructura de l’edifici existent per tal de reforçar el compromís de sostenibilitat. Una sèrie d’operacions puntuals permeten obrir patis i dobles espais per deixar entrar la llum i afavorir la relació visual entre espais. L’edifici s’organitza en franges paral·leles. La franja central incorpora les circulacions i els espais de reunió. Les parets extremes s’amplien i es regularitzen amb espais i instal·lacions d’emmagatzematge. Entre aquestes bandes de servidors, el programa es desenvolupa de manera flexible i adaptativa.

L’edifici es cobreix amb un nou embolcall que dóna visibilitat i variabilitat a l’equip i defineix l’estratègia energètica i ambiental. El marcat ritme vertical unifica la representació i la relació amb la composició tradicional de les façanes de l’Eixample. Aquest sistema defineix la forma d’actuació futura en el conjunt del bloc municipal. Es crea un nou "bulevard" que articula tots els edificis, connectant el carrer Mallorca amb el carrer Provença i el pati interior de la quadra. Un nou passeig per la ciutat, ampli i amb il·luminació natural, que dóna accés, presència i visió creuada al Mercat i als diferents programes.

 

Conjunt equipaments municipals Sagrada Família
Conjunt equipaments municipals Sagrada Família
Conjunt equipaments municipals Sagrada Família