Edifici B0 al Campus Nord

Espais construïts
Barcelona, 2011-2016
Encàrrec:  CIMNE, Universitat Politècnica de Catalunya
Superfície d’actuació:  2.270 m2
Fase:  inauguració juliol 2016
Co-autor:  Gaspar Costa
Imatges:  Adrià Goula

Edifici de quatre plantes i soterrani per a donar servei a diferents departaments de la Universitat. La planta soterrani es destina a  les instal·lacions dels laboratoris d'hidràulica del CIMNE, la planta baixa i primera a despatxos i espais de treball de l'Institut FLUMEN i les plantes segona i tercera  a espais  per als estudiants de doctorat de l'ETSECCPB. La planta quarta es destina a un petit espai d'office i a instal·lacions de l'edifici. 

L'edifici s'emplaça a la zona nord de la parcel.la, en continuïtat amb l'edifici contigu B1 i completa la sèrie d'edificis que comformen la segona línia d'edificacions del Campus. En la formalització de l'edifici es dona resposta a  l'entorn, a partir de l'adopció d'un llenguatge assimilable a la resta d'edificacions del Campus i amb la ceràmica com a element generador de les diferents solucions de façana. 

A l'hora de tractar el volum ceràmic es busca una solució diferenciada per a les façanes llargues i els testers. Mentre que els testers, d'acord amb el que és freqüent en els edificis del Campus, es projecta un tractament més cec, a les façanes llargues es proposa  un tractament més transparent.  La relativa opacitat dels testers permet respondre millor a les desfavorables orientacions nord i oest, i la configuració més oberta de les façanes perpendiculars aprofita les millors condicions d'assolellament i  la ventilació creuada. Les obertures es protegeixen amb gelosies  d'alumini, una solució també freqüent al Campus.
 

Edifici B0, Campus Nord UPC
CIMNE, FLUMEN
Centre de recerca
Edifici B0, Campus Nord UPC
Accés edifici B0, Campus Nord UPC
Obra vista, perfils d'acer, lames metàl.liques
Obra vista, perfils d'acer, lames metàl.liques, xapa perforada
Laboratori centre de recerca, Flumen
Laboratori centre de recerca, Flumen
Laboratori centre de recerca, Flumen
Espais de treball centre de recerca
Sala reunions centre de recerca