Edifici B0 al Campus Nord

Espais construïts
Barcelona, 2011-2016
Encàrrec:  CIMNE, Universitat Politècnica de Catalunya
Superfície d’actuació:  2.270 m2
Fase:  inauguració juliol 2016
Co-autor:  Gaspar Costa
Imatges:  Adrià Goula

Construcció d’un nou edifici de laboratoris i espais de recerca al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya. El nou edifici completa el final del Campus i es projecta d’obra vista, amb un llenguatge proper al dels edificis veïns. 

Edifici B0, Campus Nord UPC
CIMNE, FLUMEN
Centre de recerca
Edifici B0, Campus Nord UPC
Accés edifici B0, Campus Nord UPC
Obra vista, perfils d'acer, lames metàl.liques
Obra vista, perfils d'acer, lames metàl.liques, xapa perforada
Laboratori centre de recerca, Flumen
Laboratori centre de recerca, Flumen
Laboratori centre de recerca, Flumen
Espais de treball centre de recerca
Sala reunions centre de recerca