Edifici multifuncional el Passeig Valldaura

Concursos
Barcelona, 2022
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  4.667 m2
Fase:  concurs restringit / 2on premi
Co-autor:  Sumo arquitectes i Carles Enrich Studio
Imatges:  binil

Proposta per la regeneració d'un espai buit de ciutat amb la construcció d'un edifici-infraestructura que completa la trama del barri de la Prosperitat tot integrant-se en un nou jardí urbà, que esdevé refugi climàtic i activador sociocultural.

Espai públic
Passeig Valldaura
Edifici multifuncional
Biblioteca Prosperitat