Escola bressol a la Teixonera

Concursos
Barcelona, 2019
Encàrrec:  Consorci d'educació de Barcelona
Superfície d’actuació:  1.030 m2
Fase:  concurs restringit / 3er premi
Imatges:  beta architecture

Construcció de nova escola Bressol i parc al barri de la Teixonera de Barcelona.

El nou equipament permetrà activar una ‘buit’ de ciutat a mig fer  L’edifici es concep de manera unitària amb el parc, de manera que en sigui generador des d’un punt de vista físic i dinamitzador des d’un punt de vista funcional.  L’edifici es concep amb una imatge ‘lleugera’, a imatge d’una pèrgola-umbracle, ritmada, que aixopluga i estructura a sota el nou programa d’equipament.  L’estructura es dissenya amb un mòdul constant de manera que tots els sistemes constructius hi responguin. Una regularitat que es coordina i solapa amb l’organicitat del parc. La idea de pèrgola fuig de la concepció d’edifici tancat i amb façanes rígides, per a bastir una estructura oberta i permeable, on els límits entre edifici i espai lliure, entre interior i exterior es difuminen, on els espais docents i de joc s’articulen de manera fluïda.  L’espai escolar esdevé un tram de parc aixoplugat i climatitzat. Mentre que el tancament a carrer es resol ortogonal i recte, en  paral·lel a les alineacions existents per respondre millor al traçat urbà, la façana interior al parc gesticula i dialoga amb la realitat més orgànica del nou espai lliure, difuminant la idea de límit i maclant l’edifici amb el verd. 

Els espais de l’escola s’articulen, de sud a nord,  definint una transició d’espais, interiors i exteriors, amb diferent caràcter relacional, de més ‘privat’ a més col·lectiu i compartit (aula exterior-aula interior-sala comú interior-jardí exterior), de manera que es genera un continu espacial agregable/separable segons les activitats i necessitats. Els jardins i les aules es vinculen al sud i al sol, i les sales comunes i el jardí comú s’obren a les vistes i al parc. Cada grup d’aules disposa del seu espai exterior propi, vinculat a la resta d’espais i al jardí comú. 

Escola Bressol Teixonera
Escola Bressol Teixonera
Escola Bressol Teixonera
Escola Bressol Teixonera