Escola les Pallargues

Espais construïts
Els Plans de Sió, 2010-2012
Encàrrec:  GISA, Generalitat de Catalunya
Superfície d’actuació:  750 m2
Fase:  projecte executiu
Imatges:  black box

Construcció d’una escola rural a la comarca de La Segarra. L’escola s’encaixa en un entorn de transició entre el poble compacte i el paisatge obert, amb una volumetria oberta i de perfil emminentment baix.

Premis: 
1er premi concurs restringit
plans de sió, segrià
escola rural ZER les pallargues