Espai públic a Sant Pere de Torelló

Espais oberts
Sant Pere de Torelló, 2007-
Encàrrec:  Ajuntament de Sant Pere de Torelló, INCASOL
Fase:  redacció de projectes d’urbanització (diverses fases)

Redacció de diversos projectes d’urbanització que desenvolupen diferents fases del Pla Director de l’espai públic del Centre Històric. S’han desenvolupat les zones prioritàries en que l’espai públic estava més deteriorat i requeria una intervenció més urgent.

urbanització carrers sant pere torelló
peatonalització carrers centre
llamborda de formigó