Guardia urbana al districte de St. Andreu

Concursos
Barcelona, 2021
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  6.500 m2
Fase:  concurs restringit / 2on premi
Co-autor:  Sumo arquitectes
Imatges:  graph

El volum es trenca allà on convé, per dotar l’interior de l’edifici de llum, aproximar dins i fora i garantir les millors visuals.En la planta segona, entre la zona de descans i el gimnàs, l’edifici s’obre a les vistes sobre Sant Andreu i el seu nucli antic, amb la Parròquia, com a gran fita visual.

Guardia urbana Barcelona
Pati bioclimàtic
Unitat territorial St. Andreu