Habitatges de protecció social

Concursos
Barberà del Vallès, 2005
Encàrrec:  INCASOL, Generalitat de Catalunya
Superfície d’actuació:  7.587 m2
Fase:  concurs restringit / 1er premi
Co-autor:  Roger Molas

Concurs realitzat per a Valeri associats.

 

Proposta d’una torre de 81 habitatges mínims per a gent gran, dissenyats d’acord amb criteris d’ecoeficiència. La col.locació de nou habitatges per planta permet  reduir l’alçada del bloc i evitar col.locar una segona escala. La disposició ordenada i regular dels habitatges permet a més que puguin ser intercanviats i girats, donant major joc a la façana.

Premis: 
1er premi concurs restringit
concurs habitatges de protecció oficial