Incubadora d'empreses a Palo Alto

Espais reciclats
Barcelona, 2020-
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  2.049 m2
Fase:  obra
Imatges:  vimworks

Es proposa relligar el nou equipament amb el barri, superant la idea de Palo Alto com a recinte ‘privat’, de manera que part dels nous espais puguin utilitzar-se per a usos públics.
La configuració de la planta baixa permet que aquesta pugui utilitzar-se de manera autònoma amb la resta de l’edifici tancat.
Les seves peces, de vocació més pública, es relacionen de manera directa amb el vestíbul, i per extensió amb el pati interior, que es pensen com espais oberts i dinàmics que han de permetre estendre espacialment les activitats que s’hi duguin a terme.

Premis: 
1er premi concurs restringit