Renovació de 'Chalet' als Alps

Espais reciclats
Sixt-Fer-à-Cheval, França, 2017
Encàrrec:  client privat
Superfície d’actuació:  250 m2
Fase:  projecte executiu
Imatges:  vimworks

El 'Chalet' actual, una tipologia de casa tradicional de l'Haute-Savoie,  està format per tres cossos edificats;  una edificació principal i dos cossos, un porxo i un edifici annex que se situa separat dels altres dos en una cota més elevada de la parcel.la.

El projecte planteja la construcció d'un cos semisoterrat per unir les tres peces i dotar el conjunt d'un accés comú central, un garatge i espais de servei. El  cos annexe i el porxo d'accés es rehabiliten integralment amb materials i sistemes propis del lloc per donar al conjunt una imatge unitària en un entorn sensible patrimonialment, prop de l'església del poble.

Rénovation de Chalet, Sixt-Fer-à-Cheval
Sixt-Fer-à-Cheval
Rénovation de Chalet, Sixt-Fer-à-Cheval
Rénovation de Chalet, Sixt-Fer-à-Cheval
Rénovation de Chalet, Sixt-Fer-à-Cheval
Rénovation de Chalet, Sixt-Fer-à-Cheval