Serveis municipals a Can Cadena

Concursos
Barcelona, 2019
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  725 m2
Fase:  concurs restringit / 3er premi
Imatges:  vimworks

Rehabilitació de la masia de Can Cadena com a serveis municipals al barri de la Verneda de Barcelona.

El programa planteja la necessitat de fer un cos annexe a la masia actual, i s’aprofita la seva col.locació per reforçar el volum original del segle XVII. La nova arquitectura es configura de fusta, amb aparença lleugera,  en contraposició, la massivitat i potència del cos històric. La nova intervenció es planteja on ja hi ha un cos annexe d’època posterior,  en la façana més obaga del mas. El projecte planteja reconèixer i modificar aquest cos per tal de construir un llenguatge unitari per a les edificacions afegides, sense esborrar les seves traces,  expressades en els seus  potents murs de pedra. 

Es decideix treure fora de la masia tots els espais tècnics i logístics (lavabos, vestidors, instal.lacions, elements tècnics com l’ascensor....) per ubicar a l'interior els espais més oberts. Per a la col.locació del programa a l'interior de la masia, es respecta completament l’estructura murària i la seqüència d’espais propis de la seva tipologia, sense ajuntar ni desvirtuar les crugies que la conformen, reforçant el paper dels murs com elements divisoris. 

 

 

Serveis municipals Can Cadena
La Verneda - St. Martí de Provençals - Barcelona
Rehabilitació Can Cadena
Rehabilitació Can Cadena - St. Martí de Provençals
Serveis municipals Can Cadena, Barcelona