Urbanització al Campus Nord

Espais oberts
Barcelona, 2006-2007
Encàrrec:  Universitat Politècnica de Catalunya, gestió rqp arquitectura, s.l.
Superfície d’actuació:  9.020 m2
Fase:  inaguració novembre 2007
Imatges:  Adrià Goula

Urbanització de la zona d'accés del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya. Recuperació d'una àrea fins ara tancada per a ús de la universitat,  arranjant-la per a que esdevingui un espai de relació.

En prime rlloc, el projecte ha optat per entapissar amb verd la major part de la zona, ja que fins ara les  àrees enjardinades no eren massa presents en el Campus, i així compensar  l’excés de zones pavimentades i impermeabilitzades.

En segon lloc, el projecte ha considerat el conjunt d’elements diversos i desvinculats que s’emplaçaven en l’àmbit d’actuació (la coberta inclinada de l’aparcament soterrat,  l’element lineal de ventilació, els murs corbs que amaguen l’edifici del gimnàs, les escales d’accés al Campus Nord, els condicionants topogràfics, les alineacions...) resultants d’actuacions parcials i autònomes,  per tal de relligar-los en una acció unitària.

I en tercer lloc, el projecte ha volgut defugir  la idea de camí com a infrastructura per a definir uns camins-plaça generadors d’espais de sociabilitat. Per la seva formalització orgànica, els nous camins volen tenir vocació d’espais de trobada i relació. La formalització diferent dels dos camins respòn a la diferent relació que aquest tenen amb el verd i les preexistències, éssent  el camí de llevant com una ESTORA sobre el verd i el camí de sud un SOLC que el retalla.

Premis: 
projecte catalogat premio arquia/próxima
projecte seleccionat V premi europeu de paisatge Rosa Barba
espai verd
campus nord upc barcelona
urbanització upc
espai públic
gespa
acer corten
campus nord upc barcelona
formigó pre-fabricat
parc
zona verda