Agenda de la construcció sostenible

Gestió i Assessorament
Encàrrec:  CAATEEB
Durada:  2003 - 2007

Gestió de la web especialitzada en construcció sostenible. Participació en el disseny conceptual de la nova web i redacció dels textos que composen l’apartat ‘Marc conceptual’.

www.csostenible.net

agenda construcció sostenible