Taller 9s
Arquitectes

Equip de professionals compromesos amb l’arquitectura, motivats per fer encaixar els irrenunciables valors estètics de l’espai arquitectònic amb la imprescindible satisfacció de les necessitats dels usuaris i l’atenció a les demandes d’una societat canviant. I que entenem el fet arquitectònic més enllà de la simple construcció d’edificis, per a també implicar-nos en la recerca, en la divulgació d’uns valors socials, ambientals… que busquen millorar les nostres ciutats, recuperar el territori… En definitiva, qualificar el nostre espai de vida. 

Oriol Cusidó i Garí

Arquitecte

Arquitecte des de l’any 2000 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Postgraduat en ‘Medi Ambient urbà i sostenibilitat’ i ‘Ciutat i territori sostenible’. Cursos de doctorat en Teoria i Història de l’Arquitectura. Professor de projectes associat a l'ETSAB i professor del Màster de Rehabilitació a la URL.

Irene Marzo Llovet

Arquitecte

Arquitecte des de l’any 2001 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Diploma de Tècnic Urbanista per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya), la UPC i la UPF (Màster d’Estudis Territorials i Urbanístics).

Equip

 

Arquitectura 
Oriol Gonzàlez
Marc Bielsa
Maria Auquer
Lorea Díaz
Núria Ribas
Carla Compte
Núria Serrano
Catarina Marques
Jordi Tomasa
Brisa Martínez
David Casanovas
Carles Sala

Càlcul estructures
Bernuz-Fernández arquitectes 
Carmela Torró, arquitecte
Núria Rello, arquitecte

Instal.lacions
ARCbcn
Consulting Oficina Tècnica Ll. J. Duart 
Mafo enginyeria
Portell – Brunés enginyers

Arquitectes tècnics
Ana Bono
Frederic Cusidó
GPCAT
Joan Olona
Josep Molero
Manel Marin
Miquel Milian
Qestudi

 

 

Estudis geotècnics
Centro Catalán Geotécnia

Estudis acústics
Audioscan
Mtsound
Ws-acoustics

Eficiència energètica
Aiguasol
DEKRA
Societat Orgànic

BIM manager
3D Leap

Imatges virtuals
binil
Black Box
graph
ikokora
play-time
sbda
​vimworks

Maquetes
Fabian Asunción
Miquel Lluch

Fotografia
Adrià Goula Sardà

Web
Grafik (disseny gràfic)
Jordi Espuny (programació)