L’hàbitat presaharià al Marroc

Escrits i docència
octubre 2003
Activitat:  article per a la revista ‘DC revista de crítica arquitectònica’, n.9-10

Article ‘L’hàbitat presaharià al Marroc: viure al límit del mediterrani’ d’Oriol Cusidó sobre la problemàtica i els reptes de l’hàbitat tradicional de les valls presaharianes del sud de l’Atles al Marroc.

DC 9-10

article per a la revista ‘DC revista de crítica arquitectònica'
‘DC revista de crítica arquitectònica’, n.9-10