Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta

Espais reciclats
Sant Julià de Vilatorta, 2018-
Encàrrec:  Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  643 m2
Fase:  projecte executiu
Imatges:  vimworks

Es rehabiliten les dues plantes superiors de l'edifici de l'Arca de Noè per a ubicar-hi la nova biblioteca municipal, generant un espai d'accés en planta baixa compartit amb l'actual Consultori mèdic local.

El projecte planteja obrir el forjat intermig, per eliminar els problemes d'alçada de la planta superior i dotar la biblioteca de llums i visuals cruades, i al mateix temps, revaloritzar la coberta actual. El programa es disposa respectant les crugies actuals, amb una sala central que esdevé un espai comodí que en relació amb els altres espais multiplica la funcionalitat del conjunt (espais de suport, sala d'actes, espai de formació, etc.) en un programa tant reduït.

El projecte planteja també l'arranjament de la zona d'accés. millorant l'accessibilitat i dotant l'edifici de la imatge de representativitat que demanda un equipament d'aquestes característiques.

Premis: 
1er premi concurs obert
Biblioteca St. Julià de Vilatorta
Biblioteca St. Julià de Vilatorta
edifici arca de noé rehabilitació