Centre de serveis socials

Espais reciclats
Barcelona, 2010-2013
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  900 m2
Fase:  inauguració desembre 2013
Imatges:  Adrià Goula

Rehabilitació d’immoble del segle XIX, ubicat al barri del Poble Sec de Barcelona, per a ubicar-hi el nou centre de serveis socials.

Centre de serveis socials del Poble Sec, a Barcelona
Carrer Roser, Pobles Sec, Barcelona
Carrer Fontcoberta, Poble Sec, Barcelona
Carrer Fontcoberta, Poble Sec, Barcelona
Àrea d'accés del Centre de Serveis Socials
Zona administrativa i sales d'atenció als ciutadants
Zona administrativa i sales d'atenció als ciutadants