Biblioteca de St. Martí Sarroca

Concursos
St. Martí Sarroca, 2016
Encàrrec:  Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  650 m2
Fase:  concurs obert / millor proposta arquitectònica ex-aequo
Imatges:  vimworks

La nova biblioteca es col.loca en un parc urbà situat al nord del municipi. El nou edifici es proposa com una estructura  que se sobreposa a les traces existents i al verd, a mode d'umbracle, i evitar així  'destruir' la idea de parc. Els nous pòrtics es cusen amb el talús existent, el sauló,  el tapís de verd i el camí, que ja vertebra el parc, on s'hi situa l'accés.

L'espai de la biblioteca es formalitza com un tram de parc aixoplugat i climatitzat que busca donar continuïtat d'aire i de visuals entre dins i fora. L'esquelet estructural es cobreix amb un pla vegetal que recupera la superfície impermeabilitzada per l'edifici i que esdevé una pèrgola de vegetació caduca que serveix per dotar l'edifici de protecció solar a l'estiu.

Biblioteca de St. Martí Sarroca
Biblioteca xarxa Diputació de Barcelona
Biblioteca de St. Martí Sarroca
Biblioteca xarxa Diputació de Barcelona