Edifici corporatiu al Poblenou

Concursos
Barcelona, 2018
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  5.800 m2
Fase:  concurs restringit / 4rt premi
Co-autor:  Sumo arquitectes i Vora arquitectura
Imatges:  ikokora

Concurs per al nou edifici corporatiu destinat a equipament cultural al carrer Roc Boronat, al barri del Poblenou de Barcelona.

Tot i que les bases proposaven el seu enderroc interior, es proposa la rehabilitació integral de l'edifici actual per ampliar-lo amb un cos nou que completa el programa previst d'oficines. L'edifici nou, d'estructura metàl.lica modular, es disposa paral.lel a l'existent, a mode d'estabilitzador.

Es genera un accés central que connecta carrer i interior d'illa en relació al programa més públic. Els espais més grans es disposen ordenats en el cos preexistent, per facilitar l'expressió dels seus valors patrimonials: dels sostres vistos, del ritme de finestres...Els espais més petits es col.loquen dins de l'estrictura nova, on els espais de circulació, així com la galeria de façana, que esdevenen espais de relació i trobada, es dissenyen com a espais atemperats bioclimàtics.

Equipament cultural al c. Roc Boronat, Barcelona
Consorci biblioteques, coworking
Carrer Roc Boronat Barcelona
Rehabilitació edifici existent i ampliació