Edifici d'oficines a la Diagonal

Espais reciclats
Barcelona, 2022-
Encàrrec:  Diputació de Barcelona
Superfície d’actuació:  4.292 m2
Fase:  projecte bàsic
Co-autor:  Sumo arquitectes
Imatges:  binil

Es proposa canviar la imatge actual de l’edifici, tancat i inert, per reconvertir-lo en una estructura ‘viva’ que sigui sensible al pas del temps i el futur espai urbà naturalitzat. Per mitjà de la seva nova façana eficient, que es concep com una reinterpretació contemporània de la façana tradicional de l’Eixample, es busca que aquest nou ‘organisme’ evolucioni, vibri i respiri, en consonància amb cada estació de l’any. Un nou edifici per a una nova manera de fer ciutat.

Premis: 
1er premi concurs restringit
Diagonal Padilla
Oficines
Tributs Diputació
Espai intermig